IE Serisi Verimli Motorlar İçin Bakanlık Tebriği

15/03/2013

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:  Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, motorların ayrı olarak ve başka ürünlere takılı halde piyasaya arz edilmesi ve hizmete alınm